Hvordan bruger jeg databasen?

Hvor ligger der tennishaller i Hovedstadsområdet? Hvilke kommuner har den bedste dækning af fodboldbaner, og hvor mange privatejede fitnesscentre er der på landsplan? Lær at bruge Facilitetsdatabasens muligheder.

Find dine faciliteter

Når du kommer ind på facilitetsdatabasen.dk er danmarkskortet tomt, og du skal nu vælge dine søgekriterier.

Topsøgning _400x 135

Det kan du gøre på flere parametre i den øverste blå bjælke. Hvis du vælger flere parametre samtidig, kombineres de med hinanden i din søgning. Der er flere måder at søge dine ønskede faciliteter frem på:

Regioner/Kommuner: Vælg den eller de kommuner, som du gerne vil se. Vælg evt. en hel regions kommuner øverst. Du kan også vælge samtlige kommuner ved at klikke på ’Vælg alle’. Du kan altid se antallet af dine valgte kommuner som et tal i en parentes efter teksten Regioner/Kommuner.

Facilitetstyper: Når du vælger forskellige facilitetstyper, fremgår det både af knapper i den blå bjælke og under fanen ’Facilitetstype’, hvad du søger på. Flere facilitetstyper kan du udspecificere din søgning i underkategorier. Hvis du vil vide, hvad en kategori dækker over, så stil musen på spørgsmålstegnet ved siden af kategorinavnet. Du kan både fravælge facilitetstyper ved at trykke på dem i den blå bjælke eller i drop-down-menuen.

Ejer-/driftsformer: Når du vælger ejer-/driftsformer, fremgår det både af knapper i den blå bjælke og under fanen ’Ejer-/driftsfomer’, hvad du søger på. Du kan både fravælge de forskellige ejer-/driftsformer ved at trykke på dem i den blå bjælke eller i drop-down-menuen.

Fritekstsøgning: Her kan du lave en simpel søgning på facilitetsnavn eller adresseoplysninger – eksempelvis et postnummer. Hvis du skriver flere ord (adskilt af mellemrum), indgår begge ord i de resultater, du får vist. Du kan altid se, hvad du har søgt på, som en knap i den blå bjælke med teksten ’Fritekstsøgning’ efterfulgt af dine søgeord.

Nulstil søgning: Til højre i den blå bjælke finder du knappen ’Nulstil søgning’. Når du trykker på den, nulstiller du hele din søgning og starter forfra.

Tre visningsformer

Øverst til venstre i kortet kan du ved at klikke på de tre symboler under søgebjælken skifte mellem tre former for visning af dine søgninger: Kortvisning, heatmap-visning og tabelvisning. 

Visningsknap _400x 135

Kortvisning

Kortvisningen viser placeringen af de søgte faciliteter, mens cirklernes farver angiver facilitetskategorien. Er der flere søgte facilitetstyper på samme lokalitet, bliver cirklen flerfarvet. Sorte dobbeltcirkler dækker over flere facilitetsprikker, tallet viser hvor mange geografiske lokationer cirklen dækker over. Klik på cirklen og kortet zoomer ind.

Visningsknap 2_400x 135

Når du har præciseret din søgning geografisk, viser ’infospalten’ til højre nogle nøgletal på din søgning (antal faciliteter, indbyggere/km² pr. facilitet).

Som regel vil det være muligt at både se nøgletallene opgjort for den enkelte kommune, det valgte område (f.eks. alle kommuner i en region) og landstal. Søger du på underkategorier, f.eks. 50 m svømmebassiner eller tennisgrusbaner, får du nøgletal på disse.

TIP! Søg alene på et geografisk område, hvis du gerne vil se de overordnede nøgletal for alle faciliteter på tværs af kategori.

Infospalte _400x 135

Klik på én af cirklerne, hvis du vil se databasens oplysninger om den pågældende facilitet. Er andre faciliteter på lokaliteten, som ikke er omfattet af den konkrete søgning, vil der stå ’Andre faciliteter på adressen’ nederst. Et klik herpå vil vise dem. Klik på den lille pil øverst i fotoet, hvis du gerne vil tilbage til nøgletallene.

Heatmap-visning
Heatmap-visningen viser heatmaps på de valgte kommunerne opgjort efter antal faciliteter og dækningsgrad (antal indbyggere pr anlæg og km² pr anlæg).

Til forskel fra kortvisningen skal man som minimum vælge én kommune og én facilitetstype for at få et resultat.

Infospalte _heatmap _400x 135

Talværdierne, der ligger til grund for kortet, fremgår af kommuneoversigten nederst i infospalten og ved klik på de enkelte kommuner i kortet.

Tabelvisning
Tabelvisningen samler øverst nøgletallene fra den aktuelle søgning samt landstatistik i tabelform og giver samtidig i hver kommune en oversigt over alle de inkluderede enkeltfaciliteter (klik på kommunenavnet under statistiktabellen).

Det er muligt at downloade tabellerne som Excel-filer.

Infospalte _tabel _400x 135

God fornøjelse med Facilitetsdatabasen!

Tilbage til kortsøgning

Hvad er med i databasen?

Læs også mere om databasen og se, hvilke facilitetstyper der er medtaget i databasen.

5 ekstra tips og FAQ
  1. Navigér som på Google: Kortet bygger på Google, så du kan bruge zoome ind og ud som på Google. Du kan også nederst til venstre skifte mellem kort- og satellitvisning eller streetview.

  2. Dobbeltcirkler = lokaliteter: De sorte cirkler på kortet med tal viser ikke antallet af faciliteter, men derimod antallet af lokaliteter med faciliteter. Tryk på dobbeltcirklen for at zoome ind. Zoom helt ud, hvis du vil se det samlede antal lokaliteter i det valgte område.

  3. Hent Excelfiler med data: Vælg tabelvisning øverst til venstre på kortet, hvis du vil hente dine søgeresultater som Excel-fil og få et samlet overblik.

  4. Få de seneste data: Databasen opdateres løbende, så data kan skifte fra dag til dag eller endda fra time til time. Tryk på Ctrl + F5, hvis du vil være sikker på, at du søger de seneste data.

  5. Giv dit bidrag til databasen: Hjælp os med at forbedre databasen. Tryk på ’Bidrag til databasen’ øverst til højre, hvis en helt facilitet mangler, eller ’Send foto/rettelser’ nederst i den højre spalte ved visning af en konkret facilitet på kortet.

Typiske spørgsmål

Hvorfor får jeg andre tal i dag, end jeg fik i går?
Facilitetsdatabasen bliver løbende opdateret, og data kan derfor skifte fra dag til dag. Hvis du videreformidler data fra facilitetsdatabasen, skal du derfor huske at angive dato på udtrækket.

Jeg kan ikke finde den idrætsfacilitet, jeg leder efter...
I første omgang er det kun faciliteter i 15 hovedkategorier, som er medtaget i databasen. Derudover skal faciliteten være dedikeret til idrætsudøvelse og skal være helt eller delvist åben for offentligheden. Hvis du alligevel oplever, at der mangler en facilitet, er du velkommen til at indberette den.

Hvem har samlet data ind til facilitetsdatabasen.dk?
Idrættens Analyseinstitut og Lokale og Anlægsfonden samarbejder om databasen med Idrættens Analyseinstitut som daglig ansvarlig for indsamling af data, drift og vedligeholdelse.

Kan data sammenlignes med tidligere opgørelser?
Kun i begrænset omfang. Man bør være påpasselig med at sammenligne med tidligere opgørelser fra Lokale og Anlægsfonden, da indsamlingsmetoder og valideringsprocesser har været forskellige.

Må jeg bruge data fra facilitetsdatabasen.dk?
Ja, alle må downloade, bearbejde og formidle data hentet fra facilitetsdatabasen.dk. Der er dog nogle få betingelser for anvendelse af data, som du kan se her.

Anvendelse af cookies

Idrættens Analyseinstituts hjemmesider, herunder facilitetsdatabasen.dk, bruger cookies for bl.a. at kunne skabe en brugervenlig og overskuelig hjemmeside. Brugen af cookies giver bl.a. informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, eller de understøtter særlige funktioner som Twitter-feeds.

 

Hvis du benytter siderne, accepterer du dette. Vil du vide mere om vores brug af cookies og personrelaterede data klik her.